รับทำวิจัย สารนิพนธ์สำหรับผู้ที่ต้องการทำรายงาน การบ้าน บทความ บทความวิชาการ งานวิจัย และจัดทำงาน สำหรับนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วหลายเล่ม ไม่ว่าจะงานด่วน งานเร่ง งานไม่เร่ง เราทำได้ตามที่คุณต้องการ ราคากันเองสำหรับนิสิต/นักศึกษา

1. รับทำวิจัย งานค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รับทำรายงาน สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
2. รับเขียนบทความ /การบ้าน /วิเคราะห์ วิจารณ์งานหรือบทความต่างๆ
5. รับคีย์ข้อมูลและลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม
6. รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS ทุกประเภท

ราคางานวิจัย/สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (ทั้งเล่มแก้ไขจนผ่าน) สำหรับ ป.โท
1. สารนิพนธ์ คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการ ) 10000.-
2.สารนิพนธ์ รัฐศาสตร์ เล่มละ 14000.-
3.สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ เล่มละ 12000
-าคางานวิจัย/สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (ทั้งเล่มแก้ไขจนผ่าน) สำหรับ ป.โท
1. สารนิพนธ์ คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการ ) 10000.-
2.สารนิพนธ์ รัฐศาสตร์ เล่มละ 14000.-
3.สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ เล่มละ 12000
-
4.สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตร์ เล่มละ 12000-15000.-
5. สารนิพนธ์ กฏหมายธุรกิจ 16000.-/เล่ม
6.สารนิพนธ์ การเงิน บัญชี 16000 - 18000/เล่ม

ดุษฎีนิพนธ /วิทยานิพนธ์ ป.โท ป.เอก แล้วแต่สาขา (ติดต่อสอบถามได้ค่ะ) เริ่มที่ 23000.- ขึ้นไป

สำหรับปริญญาตรี 6000 - 12000 บาท ทุกสาขา
ราคาคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม spss ชุดละ 15 บาท
เก็บข้อมูลภาคสนามชุดละ 25 บาท

**ในสาขาวิชาที่เราถนัด บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การตลาด รัฐศาสตร์ การบริหารการศึกษา และอื่นๆ สอบถามก่อนได้ค่ะ
***รับประกันคุณภาพทั้งรายงาน งานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาษาเดียวทั้งเล่ม

บริการออนไลน์ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2023 ดีดีเฮ้าส์