รับทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) IS สารนิพนธ์ รับทำวิจัย รับงานทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ในระดับปริญญาตรี/โท/เอก เรารับเฉพาะงานภาษาไทย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สาขาอื่นๆ สอบถามได้ค่ะ
ดูแลงานให้จนกว่าผ่านนะคะ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้ทางร้านยังรับวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SPSS ADANCO AMOS อื่น ๆ สอบถามได้ค่ะ

บริการออนไลน์ กรุงเทพ บางเขน บางใหญ่ ปทุมธานี ลาดพร้าว

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

User · 27 ธ.ค. 2021
User · 27 ธ.ค. 2021
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2023 ดีดีเฮ้าส์