ตะวัน รับทำวิจัย

รับปรึกษาทำวิจัย รับทำวิจัย รับแก้ไขงานวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS รับจ้าง run SPSS
  -  รับแก้ไขงานวิจัย 5 บท
  -  รับทำเฉพาะบทที่ 1 , 2 , 3   หรือ
  -  รับออกแบบสอบถาม

thesis TH

  • 2 รีวิว

รับทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) IS สารนิพนธ์ รับทำวิจัย รับงานทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ในระดับปริญญาตรี/โท/เอก เรารับเฉพาะงานภาษาไทย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สาขาอื่นๆ สอบถามได้ค่ะ
ดูแลงานให้จนกว่าผ่านนะคะ…

Jhaewvaew รับทำวิจัย ราคาถูก

รับทำวิจัย ราคาถูก
.รับทำวิจัยเชิงปริมาณทุกระดับ..
ราคาน่ารักๆสำหรับน้องๆ ปวส. ราคาไม่เกิน 5000
คุณครูปฐมวัย วิจัยในชั้นเรียนราคาเองไม่เกิน 7000 บาทจ้า...
เต็มเล่ม บทย่อย บทความ จัดเล่ม ติดต่อมาคุยกันก่อนได้จ้า

ส้ม

รับทำวิจัย​ วิทยานิพนธ์​ บทที่​ 4-5 :
- วิเคราะห์ข้อมูล​
- สรุปผล​ อภิปราย​ผล​
- วารสารวิชาการ
- ข้อมูลนำเสนองานวิจัย

SAOWALUK

รับวิเคราะห์ SPSS ทำวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาตรี ปริญญาโท คีย์ข้อมูล
รับทำวิทยานิพนธ์ , การค้นคว้าวิจัยอิสระ (is) ทำวิจัย สารนิพนธ์
รับวิเคราะห์และประมวลผลด้วย SPSS รับทำแผนการตลาด แผนธุรกิจ แปลภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 
รับทำตั้งแต่บทที่ 1-5 หรือ บางบทก็ได้ค่ะ…

แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์

รับทำ “วิจัยตลาด” ธุรกิจ สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม
ARC. เป็นบริษัทวิจัย ทีมนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการวิจัยตลาด สนับนุนธุรกิจ กลั่นกรองข้อมูลที่แม่นยำด้านการตลาด สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทั้งกลุ่มสินค้าคอนชูเมอร์ และสินค้าอุตสาหกรรม (Consumer and…

ครูพี่เอ๋

  • 1 รีวิว

สวัสดีครับ ผมชื่อ ครูพี่เอ๋
จบการศึกษาสูงสุดปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเชี่ยวชาญงานสอน งานวิจัยและเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านวิศวกรรมทางด้านอุตสาหการ

THESIS4U

  • 4 รีวิว

รับทำวิทยานิพนธ์ด่วน ครบวงจร
THESIS4U เป็นผู้ให้บริการงานเขียนทุกรูปแบบเฉพาะภาษาไทย อาทิ รับทำวิทยานิพนธ์
งานวิจัย รายงานวิจัย งานเขียนวารสาร บทความตีพิมพ์ งานเขียนเชิงวิชาการ งานเขียนบทความนิตยสาร งานเขียนเนื้อหาเว็บไซส์ และการวิเคราะห์ผลจาก survey โดย computing programme – SPSS บริการของเรา…

ไทย รีเสิร์ช พาร์ทเนอร์

บริการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ไทยและต่างประเทศ
ให้คำแนะนำการทำ ร่วมกันปรึกษาหารือ กำหนดกรอบแนวคิด สืบค้น และเขียนงานวิจัย สังเคราะห์ สร้างเครื่องมือ และวิเคราะห์ผล ไปจนกระทั่งสรุปผลการวิจัย ทำบทความ นำเสนอเวทีวิชาการ
ขอบเขตการให้บริการ
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำ
2.…

บริษัท THESIS IN TH จำกัด

  • 1 รีวิว

บริษัท THESIS IN TH จำกัด คือ นักวิชาการที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งบริษัทขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษาในการทำวิจัย เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ มากประสบการณ์ด้านงานวิจัยพร้อมให้คำปรึกษาการทำ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ( Thesis / Dissertation ) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Chinbunn

  • 1 รีวิว

รับทำวิจัย รับวิจัยตลาด รับทำงานวิจัย บริการงานวิจัยธุรกิจ รับเป็นที่ปรึกษางานวิจัย และยินดีให้คำปรึกษางานวิจัยฟรี
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
บริการให้คำปรึกษาการออกแบบงานวิจัย (Research Design)
บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยตลาด (Marketing Research)
บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

Dissertationsure

หนึ่งในผู้นำด้านงานเขียนเชิงวิชาการของประเทศไทย เราให้บริการปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับการทำงานวิจัย ทำรายงานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ และงานเขียนทุกชนิดที่ต้องใช้ทักษะในการตั้งคำถาม ค้นคว้า และหาคำตอบ เฉพาะภาษาอังกฤษ เรายังมีบริการให้คำแนะนำในการแก้ไขและปรับปรุงรายงานวิจัย รายงานภาษาอังกฤษ งานวิทยานิพนธ์…

ThaiResearchCenter

บริการด้านงานวิจัยครบวงจร
ผลงานคุณภาพ โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมให้ความช่วยเหลือและแนะนำให้คำปรึกษา
พวกเราคือทีมงานวิจัยคุณภาพที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและแนะนำให้คำปรึกษาตลอดจนไขข้อข้องใจในเรื่องของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
ด้วยทีมงานคุณภาพ ทำให้…

PK รับทำวิจัย

บริการด้านงานวิจัยทุกประเภท รับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ is รับทำผลงานวิชาการ รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม spss amos stata adanco smart pls-sem minitab โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยมากกว่า 10 ปี รับงานมาแล้วมากกว่า 500 เล่ม…

Thesis DD รับทำวิจัยคุณภาพอันดับ 1

  • 1 รีวิว

Thesis DD ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่รวบรวมทีมงานนักวิจัย อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอกครอบคลุมทุกสาขาวิชา เป็นทีมที่ใหญ่และมีคุณภาพมากที่สุดในประเทศไทย ได้รับรางวัลด้านการวิจัยจากต่างประเทศมาการันตีคุณภาพ
บริการที่ปรึกษา รับทำค้นคว้าอิสระ is วิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์…

บริษัท อิมเพรส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ SPSS รับทำวิจัยราคาถูก รับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ตลอดจนรายงานการศึกษาอิสระต่างๆ เราให้บริการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 8 ปี บริษัทฯ มีเครือข่ายทีมงานที่เชี่ยวชาญจำนวนมาก และทางบริษัท อิมเพรส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้เติบโต…

Stat by Lisa

รับปรึกษางานวิจัย วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ วิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS, STATA รวมทั้งการแปลผล
รับปรึกษางานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ วิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ทางด้านการแพทย์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง…

ธนัต

รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS รับแก้ไขงานวิจัย รับปรึกษาทำวิจัย ฯลฯ
รับทำงานวิจัย งานคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม รับค้นคว้าข้อมูลงานที่มีผลต่อทำวิจัย รับแก้ไขงานวิจัยให้จนกว่าจะผ่าน พร้อมปรับปรุงเนื้อหาเพื่อทำวิจัยก่อนวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ให้สำเร็จด้วยดีจากประสบการณ์ทำงานวิจัยมากกว่า 10 ปี…

thesis168

รับทำสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ is ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก ราคากันเองค่ะ
รับทำวิทยานิพนธ์ , การค้นคว้าวิจัยอิสระ (is)
ทำวิจัย สารนิพนธ์
รับวิเคราะห์และประมวลผลด้วย SPSS รับทำแผนการตลาด แผนธุรกิจ แปลภาษาอังกฤษ

Sarah Lee

คุณเป็นใคร? ประสบการณ์การให้บริการของคุณ?
คุณให้บริการอย่างไร? คุณมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร?
กลุ่มลูกค้าของคุณคือใคร? จะจ้างคุณได้อย่างไร?
ราคาเท่าไหร่? จะชำระค่าบริการได้อย่างไร?
คุณทำงานเวลาใด? คุณมีวันหยุดหรือไม่?

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์