รับทำวิจัยเชิงคุณภาพ วิทยานิพนธ์ ปริญานิพนธ์ สารนิพนธ์ (IS) วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ,วิจัย
รับทำสอนและเป็นที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ปริญานิพนธ์ สารนิพนธ์ (IS) วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ,วิจัย,เขียนแผนธุรกิจ,รับทำโปรเจค,รับทำรายงาน,เขียน&ประเมินนโยบาย/แผน/โครงการขององค์กร&สารธารณะ,รับเขียนบทความ,รับเขียนคอลั่มในหนังสือ หรือรับเขียนหนังสือ วาดรูปประกอบ ,ออกแบบสอบถาม เก็บข้อมูลและประมวลผล SPSS,พิสูจน์อักษร,เรียงความ เขียนบทกลอน รับทำสื่อนวัตกรรมสำหรับข้าราชการครู

1/925 บางวัว ตำบล บางวัว อำเภอ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 บางบ่อ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2022 ดีดีเฮ้าส์