ด้วยประสบการณ์และทรัพยากรต่างๆ ที่บริษัท ฯ มีอยู่ บริษัท ฯ จึงมีความสามารถดำเนินการ งานออกแบบ งานที่ปรึกษา ควบคุมงาน งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดี บริษัท ฯ สามารถออกแบบติดตั้งงานระบบอาคารทุกระบบ (ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ปรับอากาศและเครื่องกลอาคาร ) อย่างครบวงจร สำหรับขอบข่ายที่ปรึกษาและควบคุมงานบริษัท ฯ มีระบบควบคุมงานที่มีมาตรฐานสูง มีผู้ควบคุมงานและหน่วยสนับสนุนที่มีประสบการณ์และเชื่อถือได้ สามารถวางแผนงาน, ประสานงาน, ประมาณการและจัดการต้นทุนงาน, จัดประมูลผู้รับเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, ตรวจสอบงาน, ให้คำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหางานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และในขอบข่ายงานระบบ บริษัท ฯ มีพันธมิตรและช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทางระดับมืออาชีพ ฝีมือประณีตและเข้าใจงานเป็นอย่างดี สามารถดำเนินงานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ทั้งงานระบบอาคารทุกระบบ รวมทั้งการบำรุงรักษาแบบป้องกัน ทั้งยังดำเนินการให้งานสำเร็จได้ตามแผนงาน ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยผลงานที่ได้บรรจงสร้างสรรค์จากบริษัทฯ เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกัน.

จตุจักร ดินแดง บางกะปิ บึงกุ่ม พญาไท ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง ห้วยขวาง เลขที่ 1826/1 ซ.ลาดพร้าว 71 (เจริญทรัพย์ 5) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์