องค์กรที่รวมรวมผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบแสงสว่าง โดยวิศวกรและทีมงานผู้เชียวชาญระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า และไฟฟ้าแรงต่ำ ติดตั้งตู้คอนโทรล ระบบกราว์ด ระบบสื่อสาร ระบบเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัย ทุกชนิดทั้งในและนอกอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วไป ซึ่งมีการให้บริการหลักๆ ดังนี้

บริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า (Electical System)
 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ (Electrical Hight - Low Voltage Installation)
 ออกแบบ - คำนวณ - ขออนุญาต (Design - Estimate - Approve)
 รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Installation)
 ประกอบและติดตั้ง ตู้สวิทช์บอร์ด (MDB) (Switch Board Maker ( MDB ))
 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า Thermo Scand (Electrical System Check, Thermo Scan)
 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน (Improve Electrical System)
 ติดตั้ง โคมไฟ ระบบแสงสว่าง (Lighting System)
 เดินสายไฟฟ้า ภายในโรงงาน (Cable Feeder)
 ตรวจเช็ค ACB ( Function Test ) และ CAP. BANK (ACB ( Function Test ) & CAP. BANK Check)
 บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า (Preventive Maintenance ( PM ))
 ที่ปรึกษา ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
 
บริการติดตั้งงานระบบเครื่องกล (Mechanical System)
 สร้างเครื่องจักร (Design, Maker)
 งานติดตั้งเครื่องจักร (Set up Machine, Conveyer)
 ย้ายเครื่องจักรกล (Move Machine)
 ซ่อมเครื่องจักร (Repaire Machine)
 ซ่อมมอเตอร์ขนาดใหญ่ (Rewind And Overhaul Motor)
 
รับเหมาก่อสร้างอาคาร (Construction)
 ออกแบบ, ประมาณราคา, ขออนุญาตปลูกสร้าง (Design - Estimate - Approve)
 งานฐานราก, งานเข็มเจาะ, เข็มตอก (Foundation System)
 โครงสร้าง, หลังคา, พื้น, ผนัง, ฝ้า, กระจก, งานสี (Structure System, Roof, Floor, Wall, Paint)
 งานระบบ, ไฟฟ้า, ประปา, แอร์, สุขาภิบาล (System Work / Electrical, Water, Air, Sanitary)
 ตกแตงภายใน, จัดสวน (Interia, Landscape)
 
บริการติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air-Condition System)
 ระบบเครื่องปรับอากาศ VRV
 ติดตั้งระบบปรับอากาศ Chiller
 ติดตั้งแอร์ Package water coolsed
 
บริการติดตั้งระบบท่อ (Piping System)
 งานเดินท่อดักท์ ห้าง โรงงาน อาคาร
 ติดตั้งท่อระบบดับเพลิง
 งานเดินท่อแอร์ชิลเลอร์
 ติดตั้งท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง
 ติดตั้งท่อลม ท่อแก๊ส

78 หมู่ที่ 7 ซอยเพชรเกษม 95 อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 ทวีวัฒนา บางบอน บางแค สามพราน หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์