Pk Light & Sound

หลายสถานที่

บริการให้ เช่าเครื่องเสียง เช่าเครื่องดนตรี เช่าระบบเสียง เช่าไฟแสงสี ให้เช่าแสงสีเสียง เช่า Effect เช่าผ้าดำไฟดาว เช่า Plasma เช่า Projector รับถ่ายวีดีโอ OB สำหรับงานทุกประเภท ตั้งแต่ งานสัมมนา, งาน Event, งานเลี้ยงสังสรรค์ (Party), งานแฟชั่นโชว์, งานแต่งงาน ตลอดจนถึง งานมินิคอนเสิร์ต (concert)…

Sound Clear Music

กรุงเทพฯ

Sound Clear Music บริการให้เช่าเครื่องเสียงและเครื่องดนตรีมีคุณภาพราคาถูก พร้อมรับ/ส่ง ติดตั้ง รวมถึง Sound Engineer โดยมีรูปแบบบริการให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานขนาดเล็ก งานขนาดกลาง และงานขนาดใหญ่ อาทิเช่น งาน Event, งานแต่งงาน, งานเลี้ยงสังสรรค์, ออกบูทสินค้า, งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา,…

Get Gang Studio

กรุงเทพฯ

บริการ ให้เช่าเครื่องเสียง ให้เช่าเครื่องดนตรี ให้เช่าไฟLED ราคาถูก โดยมีคุณภาพและประสบการณ์ สำหรับงานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา รับน้อง บายเนียร งานแต่งงาน เลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงบริษัท มีให้เลือกหลายรูปแบบ งานขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ รวมถึงมินิคอนเสิร์ต
บริการให้เช่าเครื่องเสียง และ…

Sound Clear Music

กรุงเทพฯ

Sound Clear Music บริการให้เช่าเครื่องเสียงและเครื่องดนตรีมีคุณภาพราคาถูก พร้อมรับ/ส่ง ติดตั้ง รวมถึง Sound Engineer โดยมีรูปแบบบริการให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานขนาดเล็ก งานขนาดกลาง และงานขนาดใหญ่ อาทิเช่น งาน Event, งานแต่งงาน, งานเลี้ยงสังสรรค์, ออกบูทสินค้า, งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา,…

สถานที่ใกล้เคียง

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2022 ดีดีเฮ้าส์