Sound Clear Music

  • จตุจักร

Sound Clear Music บริการให้เช่าเครื่องเสียงและเครื่องดนตรีมีคุณภาพราคาถูก พร้อมรับ/ส่ง ติดตั้ง รวมถึง Sound Engineer โดยมีรูปแบบบริการให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานขนาดเล็ก งานขนาดกลาง และงานขนาดใหญ่ อาทิเช่น งาน Event, งานแต่งงาน, งานเลี้ยงสังสรรค์, ออกบูทสินค้า, งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา,…

Get Gang Studio

  • จตุจักร

บริการ ให้เช่าเครื่องเสียง ให้เช่าเครื่องดนตรี ให้เช่าไฟLED ราคาถูก โดยมีคุณภาพและประสบการณ์ สำหรับงานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา รับน้อง บายเนียร งานแต่งงาน เลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงบริษัท มีให้เลือกหลายรูปแบบ งานขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ รวมถึงมินิคอนเสิร์ต
บริการให้เช่าเครื่องเสียง และ…

Pk Light & Sound

  • จตุจักร

บริการให้ เช่าเครื่องเสียง เช่าเครื่องดนตรี เช่าระบบเสียง เช่าไฟแสงสี ให้เช่าแสงสีเสียง เช่า Effect เช่าผ้าดำไฟดาว เช่า Plasma เช่า Projector รับถ่ายวีดีโอ OB สำหรับงานทุกประเภท ตั้งแต่ งานสัมมนา, งาน Event, งานเลี้ยงสังสรรค์ (Party), งานแฟชั่นโชว์, งานแต่งงาน ตลอดจนถึง งานมินิคอนเสิร์ต (concert)…

Supersonic

  • จตุจักร

บริการให้เช่าเครื่องเสียง เครื่องดนตรี (light & sound) สำหรับงานทุกรูปแบบ ทั้ง indoor และ outdoor งานeventต่างๆ งานแต่งงาน เปิดตัวสินค้า งานออกบูธ งานเลี้ยงสังสรรค์ party คาราโอเกะ ประชาสัมพันธ์สินค้า road show ออกาไนซ์(organize) ออกร้าน งานประชุมสัมมนา งานกิจกรรมนักศึกษา…

Well Audio

  • จตุจักร

บริการเช่าระบบเสียง ระบบไฟ อุปกรณ์สำหรับจัดงานเลี้ยง อาทิเช่น เครื่องเสียง (Audio) ,เครื่องดนตรี (musical instruments) ,ไฟพาร์ (LED) ,ไฟบีม (Beam) ,ไฟโฟโล่ (Follow), เลเซอร์ (Laser) ,เวที (Stage) ,โครงทรัส (Truss) ,สโมค (Smoke) ,เครื่องทำฟองสบู่ (Bubble machine) และนักดนตรี (Musician)…

Sound Clear Music

  • จตุจักร

Sound Clear Music บริการให้เช่าเครื่องเสียงและเครื่องดนตรีมีคุณภาพราคาถูก พร้อมรับ/ส่ง ติดตั้ง รวมถึง Sound Engineer โดยมีรูปแบบบริการให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานขนาดเล็ก งานขนาดกลาง และงานขนาดใหญ่ อาทิเช่น งาน Event, งานแต่งงาน, งานเลี้ยงสังสรรค์, ออกบูทสินค้า, งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา,…

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์