AEY SPSS

 • หลายสถานที่

รับทำ SPSS รับทำ AMOS และประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS รับแปลผลสถิติ Thesis  วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานค้นคว้าอิสระ ด้วยสถิติประเภทต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รับทำวิจัยสังคมศาสตร์  รับทำวิจัยการตลาด รับออกแบบสอบถามตามหลักการทําวิจัย รับวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ รับวิเคราะห์ผล SPSS…

Chinbunn

 • 1 รีวิว
 • หลายสถานที่

รับทำวิจัย รับวิจัยตลาด รับทำงานวิจัย บริการงานวิจัยธุรกิจ รับเป็นที่ปรึกษางานวิจัย และยินดีให้คำปรึกษางานวิจัยฟรี
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
บริการให้คำปรึกษาการออกแบบงานวิจัย (Research Design)
บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยตลาด (Marketing Research)
บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

ส้ม

 • กรุงเทพฯ

รับทำวิจัย​ วิทยานิพนธ์​ บทที่​ 4-5 :
- วิเคราะห์ข้อมูล​
- สรุปผล​ อภิปราย​ผล​
- วารสารวิชาการ
- ข้อมูลนำเสนองานวิจัย

แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์

 • กรุงเทพฯ

รับทำ “วิจัยตลาด” ธุรกิจ สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม
ARC. เป็นบริษัทวิจัย ทีมนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการวิจัยตลาด สนับนุนธุรกิจ กลั่นกรองข้อมูลที่แม่นยำด้านการตลาด สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทั้งกลุ่มสินค้าคอนชูเมอร์ และสินค้าอุตสาหกรรม (Consumer and…

บริษัท THESIS IN TH จำกัด

 • 1 รีวิว
 • หลายสถานที่

บริษัท THESIS IN TH จำกัด คือ นักวิชาการที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งบริษัทขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษาในการทำวิจัย เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ มากประสบการณ์ด้านงานวิจัยพร้อมให้คำปรึกษาการทำ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ( Thesis / Dissertation ) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

thesis168

 • กรุงเทพฯ

รับทำสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ is ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก ราคากันเองค่ะ
รับทำวิทยานิพนธ์ , การค้นคว้าวิจัยอิสระ (is)
ทำวิจัย สารนิพนธ์
รับวิเคราะห์และประมวลผลด้วย SPSS รับทำแผนการตลาด แผนธุรกิจ แปลภาษาอังกฤษ

Sarah Lee

 • กรุงเทพฯ

คุณเป็นใคร? ประสบการณ์การให้บริการของคุณ?
คุณให้บริการอย่างไร? คุณมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร?
กลุ่มลูกค้าของคุณคือใคร? จะจ้างคุณได้อย่างไร?
ราคาเท่าไหร่? จะชำระค่าบริการได้อย่างไร?
คุณทำงานเวลาใด? คุณมีวันหยุดหรือไม่?

รับทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์

 • หลายสถานที่

รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติขั้นสูง amos ทำผลงาน บทความ รับทำงานวิจัยส่วนบุคคล วิจัยองค์กร ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ แยกบท หรือจ้างรายบท ทุกสาขาค่ะ ป.ตรี - ป.เอก ตรี โท เอก ทุกสาขา ด่วน ไม่ด่วน สอนเขียน โค้ชด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ แปลเอกสาร…

thesis TH

 • 2 รีวิว
 • หลายสถานที่

รับทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) IS สารนิพนธ์ รับทำวิจัย รับงานทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ในระดับปริญญาตรี/โท/เอก เรารับเฉพาะงานภาษาไทย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สาขาอื่นๆ สอบถามได้ค่ะ
ดูแลงานให้จนกว่าผ่านนะคะ…

Thesis DD รับทำวิจัยคุณภาพอันดับ 1

 • 1 รีวิว
 • กรุงเทพฯ

Thesis DD ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่รวบรวมทีมงานนักวิจัย อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอกครอบคลุมทุกสาขาวิชา เป็นทีมที่ใหญ่และมีคุณภาพมากที่สุดในประเทศไทย ได้รับรางวัลด้านการวิจัยจากต่างประเทศมาการันตีคุณภาพ
บริการที่ปรึกษา รับทำค้นคว้าอิสระ is วิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์…

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2023 ดีดีเฮ้าส์