Professional Research Consultants

 • หลายสถานที่

"ทีมวิจัยมืออาชีพ ถูกต้อง รวดเร็ว ราคาสมเหตุสมผล"
รับปรึกษาการทำวิจัย วิจัยตลาด (Marketing Research)
ด้านการเงิน (Financial Research) (MBA(FINANCE) MIF MSC(FINANCE)) เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial / Monetary Economics)
นิเทศศาสตร์ สื่อสารการตลาด และ สื่อสารมวลชนด้านการเงิน (Financial Research)…

รับทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์

 • หลายสถานที่

รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติขั้นสูง amos ทำผลงาน บทความ รับทำงานวิจัยส่วนบุคคล วิจัยองค์กร ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ แยกบท หรือจ้างรายบท ทุกสาขาค่ะ ป.ตรี - ป.เอก ตรี โท เอก ทุกสาขา ด่วน ไม่ด่วน สอนเขียน โค้ชด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ แปลเอกสาร…

แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์

 • กรุงเทพฯ

รับทำ “วิจัยตลาด” ธุรกิจ สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม
ARC. เป็นบริษัทวิจัย ทีมนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการวิจัยตลาด สนับนุนธุรกิจ กลั่นกรองข้อมูลที่แม่นยำด้านการตลาด สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทั้งกลุ่มสินค้าคอนชูเมอร์ และสินค้าอุตสาหกรรม (Consumer and…

thesis168

 • กรุงเทพฯ

รับทำสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ is ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก ราคากันเองค่ะ
รับทำวิทยานิพนธ์ , การค้นคว้าวิจัยอิสระ (is)
ทำวิจัย สารนิพนธ์
รับวิเคราะห์และประมวลผลด้วย SPSS รับทำแผนการตลาด แผนธุรกิจ แปลภาษาอังกฤษ

Chinbunn

 • 1 รีวิว
 • หลายสถานที่

รับทำวิจัย รับวิจัยตลาด รับทำงานวิจัย บริการงานวิจัยธุรกิจ รับเป็นที่ปรึกษางานวิจัย และยินดีให้คำปรึกษางานวิจัยฟรี
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
บริการให้คำปรึกษาการออกแบบงานวิจัย (Research Design)
บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยตลาด (Marketing Research)
บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

AEY SPSS

 • หลายสถานที่

รับทำ SPSS รับทำ AMOS และประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS รับแปลผลสถิติ Thesis  วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานค้นคว้าอิสระ ด้วยสถิติประเภทต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รับทำวิจัยสังคมศาสตร์  รับทำวิจัยการตลาด รับออกแบบสอบถามตามหลักการทําวิจัย รับวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ รับวิเคราะห์ผล SPSS…

SAOWALUK

 • กรุงเทพฯ

รับวิเคราะห์ SPSS ทำวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาตรี ปริญญาโท คีย์ข้อมูล
รับทำวิทยานิพนธ์ , การค้นคว้าวิจัยอิสระ (is) ทำวิจัย สารนิพนธ์
รับวิเคราะห์และประมวลผลด้วย SPSS รับทำแผนการตลาด แผนธุรกิจ แปลภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 
รับทำตั้งแต่บทที่ 1-5 หรือ บางบทก็ได้ค่ะ…

THESIS4U

 • 4 รีวิว
 • กรุงเทพฯ

รับทำวิทยานิพนธ์ด่วน ครบวงจร
THESIS4U เป็นผู้ให้บริการงานเขียนทุกรูปแบบเฉพาะภาษาไทย อาทิ รับทำวิทยานิพนธ์
งานวิจัย รายงานวิจัย งานเขียนวารสาร บทความตีพิมพ์ งานเขียนเชิงวิชาการ งานเขียนบทความนิตยสาร งานเขียนเนื้อหาเว็บไซส์ และการวิเคราะห์ผลจาก survey โดย computing programme – SPSS บริการของเรา…

ตะวัน รับทำวิจัย

 • กรุงเทพฯ

รับปรึกษาทำวิจัย รับทำวิจัย รับแก้ไขงานวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS รับจ้าง run SPSS
  -  รับแก้ไขงานวิจัย 5 บท
  -  รับทำเฉพาะบทที่ 1 , 2 , 3   หรือ
  -  รับออกแบบสอบถาม

Stat by Lisa

 • กรุงเทพฯ

รับปรึกษางานวิจัย วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ วิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS, STATA รวมทั้งการแปลผล
รับปรึกษางานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ วิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ทางด้านการแพทย์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง…

รับทำงานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์

 • หลายสถานที่

รับทำวิจัย สารนิพนธ์สำหรับผู้ที่ต้องการทำรายงาน การบ้าน บทความ บทความวิชาการ งานวิจัย และจัดทำงาน สำหรับนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วหลายเล่ม ไม่ว่าจะงานด่วน งานเร่ง งานไม่เร่ง เราทำได้ตามที่คุณต้องการ ราคากันเองสำหรับนิสิต/นักศึกษา
1. รับทำวิจัย งานค้นคว้าอิสระ…

thesis TH

 • 2 รีวิว
 • หลายสถานที่

รับทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) IS สารนิพนธ์ รับทำวิจัย รับงานทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ในระดับปริญญาตรี/โท/เอก เรารับเฉพาะงานภาษาไทย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สาขาอื่นๆ สอบถามได้ค่ะ
ดูแลงานให้จนกว่าผ่านนะคะ…

Sarah Lee

 • กรุงเทพฯ

คุณเป็นใคร? ประสบการณ์การให้บริการของคุณ?
คุณให้บริการอย่างไร? คุณมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร?
กลุ่มลูกค้าของคุณคือใคร? จะจ้างคุณได้อย่างไร?
ราคาเท่าไหร่? จะชำระค่าบริการได้อย่างไร?
คุณทำงานเวลาใด? คุณมีวันหยุดหรือไม่?

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2023 ดีดีเฮ้าส์