พงศกร ศรีระษา

  • บางบ่อ

- จบการศึกษาระดับ ป.ตรี : วิศวกรรมศาสร์ วิศวกรรม IT
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- จบการศึกษาระดับ ป.โท : บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ม.รามคำแหง
- วิชาที่รับสอน : Excel (Basic - Expert) สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจและ คนทำงานทุกสาขาอาชีพ

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์