บริษัท ภานุรักษ์ทัวร์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากร ระหว่างแหล่งที่พักไปยังสถานประกอบการ และเช่าทัศนาจรทั่วประเทศ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ซึ่งได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางจากกรมการขนส่งทางบก ได้รับการรับรอง มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ISO 39001:2012

บริษัท ภานุรักษ์ทัวร์ จำกัด พยายามคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านั่นคืองานบริการด้านระบบความปลอดภัย และการนำรถรุ่นใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างระบบ GPS เข้ามาช่วย เพื่อให้การปฎิบัติงานราบรื่นและทำให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการมากยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นการให้บริการรถรับส่งและรถเช่า โดยเน้นคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เน้นให้บริการตรงต่อเวลาและใส่ใจด้านความปลอดภัยของลูกค้า ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้าและราคาที่คุ้มค่าเหมาะสม

บริการออนไลน์ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 พานทอง อีสเทิร์นซีบอร์ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

คนขับพูดจาดีมากค่ะ บริการเป็นกันเอง

User · 14 ต.ค. 2022
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์