ซ่อมประตูรีโมท ม่านไฟฟ้า ทุกประเภท ราคาค่าบริการเหมาจ่าย ทุกอาการเสีย 2000 บาท
เปลี่ยนชุดอะไหล่มอเตอร์ เพิ่มอีก 600 บาท
เปลี่ยนเซ็นเซอร์ เพิ่มอีก 900 บาท เปลี่ยนไฟกระพริบหัวเสาเพิ่มอีก 900 บาท เพิ่มชุดรีโมท สองตัว เพิ่มอีก 1500 บาท เปลี่ยนสายไฟชุดควบคุมมอเตอร์ เพิ่มอีก 900 บาท
ค่าบริการตรวจเช็ค 500 บาท ในกรณีลูกค้าไม่สั่งซ่อมหลังตรวจเช็คแล้ว

เปลี่ยนแผงควบคุม เพิ่มอีก 1500-2500 บาท (เฉพาะประตูบานเลื่อน)
ถ้าเป็นประตูบานสวิงเปลี่ยนแผงควบคุมเพิ่ม 3500 บาท

เปลี่ยนมอเตอร์เพิ่มอีก 6000 บาท ขนาดไม่เกิน 800 kg.
ต่างจังหวัดนอกเขตเชียงใหม่ ลำพูน มีค่าเดินทางเพิ่มเติมอีก 500 บาท

บริการออนไลน์ ลำปาง ลำพูน เชียงราย เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์