I am a paparazzo
- รับถ่ายภาพงานพิธี กิจกรรม บุคคลและหมู่คณะ
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ส่งไฟล์ที่ใช้ได้ให้ทั้งหมด
- ส่งงานผ่าน ลิงค์ออนไลน์ หรือ ตามตกลง
- ปรับแสง สี รีทัช ตามความเหมาะ
- ราคาเริ่มต้นที่ 2,500฿ (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน และรายละเอียดของงาน)
- ช่วงเวลา การทำงาน ตามตกลง
- สถานที่ ตามตกลง

ประเวศ ไทย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2023 ดีดีเฮ้าส์