นางสาวธิราวรรณ รามแก้ว (วีนนา)
#กำลังศึกษา : ดนตรีศึกษา สาขาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (เครื่องมือเอกขลุ่ยเพียงออ)
#รับสอนดนตรีไทย : ขลุ่ยเพียงออ,ขับร้องเพลงไทย,ปี่พาทย์
#ดนตรีเอเชีย : กู่เจิง
การอ่านโน้ตดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
#สอนทุกช่วงวัย
#ผู้เรียนต้องมีเครื่องดนตรีพร้อมสำหรับการเรียน
#สอนเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นรายชั่วโมง 1ชั่วโมง/500บาท
#สามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะ
#ประสบการณ์/รางวัล :
- รางวัลชนะเลิศเดี่ยวขลุ่ยเพียงออระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดดนตรีไทยประเภทเครื่องดนตรีครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-รางวัลเหรียญทองการประกวดเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่63 ครั้งที่64 ครั้งที่65 ครั้งที่66
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์เครื่องคู่ผสมเครื่องสายวงเล็ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
-รางวัลชนะเลิศ ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ถ้วยรางวัลประเภท ก งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ครั้งที่ 26 ประจำปี 2558 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- รางวัลนักร้องดีเด่นระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ประจำปีพ.ศ 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 7 ประจำปีพุทธศักราช 2558 ในโครงการ ด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฯลฯ
ขอบคุณค่ะ

พระราม 9 รัชดา ศูนย์วัฒนธรรม สุทธิสาร ห้วยขวาง อโศก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์