- จบการศึกษาระดับ ป.ตรี : วิศวกรรมศาสร์ วิศวกรรม IT
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- จบการศึกษาระดับ ป.โท : บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ม.รามคำแหง

- วิชาที่รับสอน : Excel (Basic - Expert) สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจและ คนทำงานทุกสาขาอาชีพ
: Power Query ( Automate Routine Excel ลดเวลาทำงานกับข้อมูล )
: Power BI (ทำ Report+วิเคราะห์ข้อมูล)
: VBA (Automate Routine Excel ลดเวลาในการทำงาน ทั้งกับไฟล์ Excel และ ไฟล์อื่นๆ)
: Bash (Shell Script ตั้งเวลาเครื่องกดไฟล์ Excel VBA รัน Report อัตโนมัติ)

- ประสบการณ์สอน :
: Trainer Excel (Basic,VBA) ที่ Kerry Express ให้ทีม QC / Data Analyst
: Trainer Excel (Basic, Power Query, VBA, Power BI) ที่ Lotus Money Servicess ให้ทีม Operation

- ราคาค่าสอน : 500 บาท/ชม/คน

- สถานที่สอน : ออนไลน์,ส่วนตัว

- หากสนใจเรียน Excel สามารถติดต่อเพื่อวางแผนการเรียนได้เลยครับ

- รายละเอียด
จบปัญหากับการทำงานเดิมๆ ซ้ำๆ ช้าๆ งานเลิกดึก ด้วยการ ตั้งการทำงานอัตโนมัติ (Automated)
เพื่อเพิ่ม productivity และ value ให้กับตัวเอง ทั้งนี้การปรับปรุงแก้ไข ระบบอัตโนมัติก็ง่าย ไม่ยาก ทำให้ทำงานง่ายขึ้น เร็วขึ้น คล่องตัวมากขึ้น มีเวลาไปพัฒนาปรับปรุงส่วนอื่นได้สบาย

บริการออนไลน์ 10540 บางบ่อ บางพลี บางเสาธง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์