ขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นเดรส ชุดเซท ราคาโรงงานโดยตรง #ไม่ผ่านคนกลาง #ผู้ผลิตมาเอง #ราคาถูกแน่นอน อิอิ💕

3 ตั ว - ร า ค า ส่ ง 1 1 0 บ า ท‼️‼️‼️
20 ตั ว - ร า ค า ส่ ง 1 0 8 บ า ท‼️‼️‼️
50 ตั ว ขึ้ น ไ ป - ร า ค า ส่ ง 1 0 5 บ า ท‼️‼️‼️

👗🎉 สินค้าที่ร้านชุดเดรสแฟชั่น ร า ค า ถู ก ก ! เ พ ร า ะ ร้ า น เ ร า ผ ลิ ต เ อ ง ทุ ก ขั้ น ต อ น ไ ม่ ผ่ า น ค น ก ล า ง ใ ด ๆ 💢‼️
✔️โ ร ง ง า น ผู้ ผ ลิ ต ม า เ อ ง
✔️ มั่ น ใ จ ร า ค า ถู ก ชั ว ร์
✔️ แพ็คถุงฝากาวพร้อมขาย ไม่ห้อยป้าย ลูกค้านำไปติดเองได้เลย
✔️ มีรูปภาพ นำไปขายได้เลย ไม่ต้องลงทุนเยอะ แต่ได้กำไรเยอะ!!!
✔️ ยิ่งซื้อ ยิ่งถูก มี เ ร ท ร า ค า ส่ ง แ ม่ ค้า**

จอมทอง ทุ่งครุ ธนบุรี บางขุนเทียน บางคอแหลม ประชาอุทิศ กรุงเทพมหานคร พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ขอเบอร์โทรศัพท์​ ด้วยคีบ

เป้ · 23 ส.ค. 2022

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

แต · 23 ส.ค. 2022

ขอเบอร์ติดต่อด้วยค่ะ

ศิริพร · 23 ส.ค. 2022

ขอเบอร์ติดต่อค่ะ

แพรว · 23 ส.ค. 2022
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์