เจมโมรีส์ คือผู้เชี่ยวชาญในการบันทึกเรื่องราว ความทรงจํา จากอัฐิและอินทรียสารของบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รัก ให้กลาย เป็นอัญมณีโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จําลองกระบวนการการกําเนิดพลอยตามธรรมชาติซึ่งยังคงเอกลักษณ์ของ บุคคลหรือสัตว์เลี้ยง ผ่านสีสันและรูปแบบของอัญมณี

เจมโมรีส์สามารถเปลี่ยนอัฐิของบุคคลอันเป็นที่รัก ให้กลายเป็นอัญมณีหรือเครื่องประดับ เพื่อเป็นเครื่องบันทึกความทรงจำและสิ่งแทนใจจากคนที่คุณรักให้คงอยู่ตลอดกาล อีกทั้งสามารถส่งต่ออัญมณีแห่งความทรงจำที่มีค่านี้จากครอบครัวสู่ครอบครัวและจากรุ่นสู่รุ่น

เจมโมรีส์สามารถเปลี่ยนเส้นผมให้กลายเป็นอัญมีณีหรือเครื่องประดับ เพื่อบันทึกความทรงจำที่เปี่ยมด้วยความหมายและเรื่องราวของแต่ละบุคคล โดยสามารถเปลี่ยนเส้นผมจากบุคคลสำคัญของคุณเป็นอัญมณีที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

55/189 หมู่ที 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดอนเมือง ปทุมธานี ปากเกร็ด รังสิต หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์