ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประปาหมู่บ้าน ให้บริการรับเหมา คำนวณ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ระบบประปาหมู่บ้านภาคเหนือ, ระบบประปาหมู่บ้าน อบต ลำปาง, ก่อสร้างประปาหมู่บ้านทั้งแบบบาดาลและผิวดิน

รับเหมา ปรับปรุงประปาหมู่บ้านทั้งแบบบาดาลและผิวดิน, ติดตั้งถังกรองน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน, ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มประจำหมู่บ้านหรือในสำนักงาน,

ลำปางไบรท์ จำหน่ายและติดตั้ง ถังกรองน้ำ, ท่อน้ำประปา, เครื่องกรองน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำใช้, ระบบกรองน้ำดื่มโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด สารกรองน้ำประปา ลำปาง ภาคเหนือ ประสบการณ์ยาวนานร่วม 30 ปี

รับเหมาเดินท่อประปา
135/4-5 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอกอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 ลำปาง

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2022 ดีดีเฮ้าส์