เราจะรักษาธุรกิจของลูกค้าให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงและความสูญเสียจากอัคคีภัย ด้วยระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งการติดตั้งและการบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐานสากลจากบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ ที่ได้รับการสั่งสม เป็นประสบการณ์มาเป็นระยะเวลานาน

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นดำเนินธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์ดับเพลิงป้องกันเพลิงไหม้ บริษัทฯ ให้บริการออกแบบติดตั้งบำรุงรักษาระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐานสากลด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการทำธุรกิจในระบบดับเพลิงมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของระบบดับเพลิงที่ได้มาตราฐานจะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารและยังคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทต้องออกแบบระบบดับเพลิงโดยอาศัยข้อมูลจากหลายๆ ด้านมาประกอบการพิจารณาร่วมกัน เช่นเชื้อเพลิงประเภทของอาคารพื้นที่ใช้สอยของอาคารและปัจจัยที่มีผลรอบข้างเป็นต้นเมื่อตรวจสอบประเมินข้อมูลแล้วทางบริษัทฯจะทำการออกแบบพร้อมติดตั้งและทำการทดสอบระบบดับเพลิงดังกล่าวตามมาตรฐานสากลรวมถึงข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าทำให้แน่ใจได้ว่าระบบดับเพลิงดังกล่าวจะช่วยลดความเสียหายและการสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างมากอีกทั้งธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในอาคารดังกล่าวก็ไม่ต้องหยุดชะงักจึงนับได้ว่าเป็นการปกป้องและคุ้มครองให้กิจการของลูกค้าดำรงอยู่และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องทำให้แน่ใจได้ว่าระบบดับเพลิงดังกล่าวจะช่วยลดความเสียหายและการสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างมากอีกทั้งธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในอาคารดังกล่าวก็ไม่ต้องหยุดชะงักจึงนับได้ว่าเป็นการปกป้องและคุ้มครองให้กิจการของลูกค้าดำรงอยู่และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง

ติดตั้งระบบดับเพลิง
311 ม.1 ถ.ช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ, 10210 จตุจักร ดอนเมือง บางเขน ปทุมธานี ปากเกร็ด รังสิต ลาดพร้าว ลำลูกกา สายไหม หลักสี่

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2022 ดีดีเฮ้าส์