รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท บอริส จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการด้านวิชาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง โดยบุคลากรหลักที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญ ให้บริการด้าน สถาปัตยกรรม , วิศวกรรม , ควบคุมงานก่อสร้าง , ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีกลุ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสายงานโดยตรง

รับเหมาก่อสร้าง
52/587 ,589 ,591 ม.7 ต.หลักหกอ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี12000 ดอนเมือง ปทุมธานี ปากเกร็ด รังสิต หลักสี่

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2022 ดีดีเฮ้าส์