บริษัทฯ ทำงานรับเหมาก่อสร้าง โดยเริ่มทำงานถนนเป็นหลัก มีการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมาโดยตลอด งานถนน over  lay  เป็นงานต้นๆของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการ  จึงทำให้บริษัทได้มีการพัฒนางานก่อสร้างถนนอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยี เครื่องจักรที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการก่อสร้าง พร้อมวิศวกรและบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง เข้ามาดูแล ควบคุมงานด้วยความใส่ใจ ทำให้ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างต่อเนื่อง และมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งด้านคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา

150 ม.3 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์