รับสร้าง บ้าน อพาร์ทเม้นท์ อาคารทุกชนิด

บริษัท เอสพีเอ็นเอ็นสิบสอง จำกัด(SPNN12 Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กว่า 5 ปีที่อยู่ในวงการก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในแนวดิ่ง และแนวราบ
งานแผนกก่อสร้าง และ ออกแบบ

- รับเหมาก่อสร้างครบวงจร
- ออกแบบ
- ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
- ยื่นขยายเขตไฟฟ้า-ประปา
- เชื่อมท่อน้ำเสีย
- งานรังวัดสอบเขต
- ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกประเภท
- ประมาณราคา
- ถอดปริมาณงาน/วัสดุ
- จัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง ไฟฟ้า งานระบบต่าง ๆ
- รีไวส์แบบโครงสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- เปรียบเทียบราคาวัสดุ

เชียงใหม่ เชียงใหม่72/6 หมู่ 12 ตำบลป่าแดด อ.เมือง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์