Design your interior to be timeless, sustainable, efficient and beautiful.
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะดูว่าเป็นบริษัทน้องใหม่ในวงการงานตกแต่งภายใน แต่ประสบการณ์ของคณะผู้บริหาร และทีมงานทุกคนต่างล้วนแต่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางในการทำงานด้านนี้ และที่สำคัญคือการที่ทีมงานทุกคน มีใจรัก มีความกระตือรือร้น ที่อยากจะทำงานให้ออกมาดีที่สุด และมีคุณภาพ พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของแต่ละคน จึงทำให้ผลิตงานที่ดีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และทันต่อกำหนดเวลาให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆ.

64/191 หมู่ 1 ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 บางพลี ประเวศ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2023 ดีดีเฮ้าส์