“THREEROOTS” เกิดจากผู้ก่อตั้ง 3 ท่านที่มีประสบการณ์ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และความสนใจในเรื่องต้นไม้ โดยเฉพาะต้น”โกงกาง”(MANGROVE)
ซึ่งรากของต้นโกงกางนั้นมีลักษณะที่พิเศษกว่าต้นอื่นๆ และสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ รากบนผิวน้ำ, รากในน้ำ และรากในดิน ซึ่งรากทั้ง
สามส่วนนี้จะมีหน้าที่ที่สำคัญแตกต่างกันออกไป เปรียบเสมือนทีมงานของบริษัทฯที่มีความลงตัว พร้อมที่จะให้คำแนะนำและทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า โดยมีอุดมการณ์ที่จะทำให้งานออกแบบนั้นตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างตรงจุดและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดได้

212/105 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจากเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 คลองสาน จอมทอง ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางคอแหลม พระนคร ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ สัมพันธวงศ์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์