บริการทำความสะอาดที่สูง
ควบคุมโดย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
บริการทำความสะอาดที่สูงของเรา ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการทำความสะอาดที่สูง อย่างเช่น การทำความสะอาดกระจก หน้าต่าง ป้ายอาคาร หลังคาและเพดาน รวมถึงสถานที่อับอากาศ ท่อ หลุม บ่อ อุโมงค์ ซึ่งเป็นสถานที่มีการเข้า-ออก จำกัด และการระบายอากาศไม่เพียงพอ การทำความสะอาดประเภทนี้จึงต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน พร้อมอุปกรณ์เซฟตี้ (Safety) แบบเต็มรูปแบบ ด้วยวิธีการโรยตัว ใช้นั่งร้าน หรือใช้รถกระเช้า โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ เป็นผู้ควบคุม

เซฟตี้ เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของเรา
เราอบรมให้ความรู้พนักงาน เรื่องน้ำยาและเทคนิคการทำความสะอาด
เราอบรมให้ความรู้เรื่องการปลอดภัยในการทำงานที่สูง ที่อับอากาศ และวิธีการใช้เซฟตี้ที่ถูกต้อง
เรามีอุปกรณ์เซฟตี้ที่มีคุณภาพและแข็งแรง ผ่านการตรวจสอบจาก จป.วิชาชีพ ก่อนทำงานทุกครั้ง
เรามีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงาน และความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

เช็ดกระจกตึกสูง
143 145 147 สิรินธรซอย 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ดุสิต ตลิ่งชัน บางกรวย บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางซื่อ บางพลัด ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2022 ดีดีเฮ้าส์