บริการทำความสะอาดที่สูง
ควบคุมโดย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
บริการทำความสะอาดที่สูงของเรา ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการทำความสะอาดที่สูง อย่างเช่น การทำความสะอาดกระจก หน้าต่าง ป้ายอาคาร หลังคาและเพดาน รวมถึงสถานที่อับอากาศ ท่อ หลุม บ่อ อุโมงค์ ซึ่งเป็นสถานที่มีการเข้า-ออก จำกัด และการระบายอากาศไม่เพียงพอ การทำความสะอาดประเภทนี้จึงต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน พร้อมอุปกรณ์เซฟตี้ (Safety) แบบเต็มรูปแบบ ด้วยวิธีการโรยตัว ใช้นั่งร้าน หรือใช้รถกระเช้า โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ เป็นผู้ควบคุม

เซฟตี้ เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของเรา
เราอบรมให้ความรู้พนักงาน เรื่องน้ำยาและเทคนิคการทำความสะอาด
เราอบรมให้ความรู้เรื่องการปลอดภัยในการทำงานที่สูง ที่อับอากาศ และวิธีการใช้เซฟตี้ที่ถูกต้อง
เรามีอุปกรณ์เซฟตี้ที่มีคุณภาพและแข็งแรง ผ่านการตรวจสอบจาก จป.วิชาชีพ ก่อนทำงานทุกครั้ง
เรามีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงาน และความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

143 145 147 สิรินธรซอย 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ดุสิต ตลิ่งชัน บางกรวย บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางซื่อ บางพลัด ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์