ยินดีให้บริการ จัดส่งแม่บ้านประจำออฟฟิศ เพื่อให้บริการดูแลออฟฟิศหรือสำนักงานของท่าน โดยแม่บ้านประจำออฟฟิศของเรา จะทำความสะอาดทางเดินส่วนกลาง ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ทำความสะอาดกระจกในสำนักงาน แม่บ้านประจำออฟฟิศ ของเราจะบริการดูแลทำความสะอาดห้องเตรียมอาหาร ทำความสะอาดห้องประชุม ทำความสะอาดห้องผู้บริหาร เก็บขยะในสำนักงาน แม่บ้านประจำออฟฟิศ จะมีรูปแบบการปฎิบัติงาน การทำความสะอาดประจำวัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการแม่บ้านประจำของเรา

1. กรณีแม่บ้าน ลาป่วย ลากิจ บริษัทจะจัดแม่บ้านทดแทนให้ทันที

2. หากลูกค้าไม่พอใจการบริการของแม่บ้าน หรือแม่บ้านลาออก บริษัทจะจัดส่งแม่บ้านทดแทนให้ทันที

3. หากเกิดเหตุการณ์แม่บ้านทำทรัพย์เสียหาย บริษัทยินดีชดใช้ค่าเสียหาย

4. บริษัทจะจัดส่งสายตรวจไปประเมินการปฏิบัติงานของแม่บ้านทุกเดือน เพื่อให้งานบริการทำความสะอาดมีประสิทธิภาพที่สุด

จตุจักร ดอนเมือง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ปากเกร็ด หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์