Phatcharapha Naksuk

  • กำแพงแสน

รับเลี้ยงเด็กวัยก่อนปฐมวัยขึ้นไป สามารถสอนการบ้านได้หรือต้องการให้พูดภาษาอังกฤษกับน้องก็ทำได้ค่ะ สามารถรับงานได้ทุกวันและทุกเวลา ถ้าหากผู้ปกครองต้องการฝากน้องช่วงปิดเทอมทั้งวันก็ทำได้ค่ะ สามารถ พูดคุยตกลงกันก่อนได้ค่ะ

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์