นางสาวสุมิตตา​ นาคทับ

  • กาญจนบุรี

😀ประสบการณ์​สอนเด็กเล็ก​4ปี​ และมีใบประกอบวิชาชีพ​ครูในด้านของเด็กเล็ก
😀​บุคลิก​: ใจเย็น​ รักเด็ก​ รักษาความสะอาด​ พูดจาไพเราะ​ เข้าใจภาวะอารมณ์​ของเด็กเล็ก
😀​การเรียนจะเน้นกิจกรรมการพัฒนาตามวัยของเด็กเล็ก​ เน้นการช่วยเหลือตนเอง​ การเข้าสังคม​ การเรียนรู้ตามวัย
😀​เด็กเล็กอายุระหว่าง​ 2-5​ ขวบปี

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์