sp music ให้บริการเช่าเครื่องเสียง

  • บางพลี

sp music เป็นผู้ให้บริการเช่าระบบเสียงออกงานดนตรี ให้เช่าทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว มีประสบการณ์ ด้านเครื่องเสียง ออกงานอีเว้นท์ ต่าง ๆ มาหลายปี มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย หากมีงานเลี้ยง งานอีเว้นท์ งานมินิคอนเสริต์ งานแต่งงาน งานเลี้ยงรุ่น ติดต่อได้ที่เบอร์ 081-802-6333
หรือ E mail : bonusbak@gmail.com…

Exclusive Music

  • บางพลี

การบริการด้านเสียง ให้เช่าเครื่องเสียงที่จะเติมเต็มบรรยากาศ ในงานที่แสนพิเศษให้ทุกคนประทับใจ “คุ้มค่าและแสนพิเศษสำหรับคุณเท่านั้น” นอกจากนี้เรายังมีบริการจัดงานอีเว้นต์ต่างๆทุกประเภท เช่นงานเปิดตัวคอนโด งานปาร์ตี้ต่างๆ งานเลี้ยงสังสรรค์ทั้งกลางวันและกลางคืน…

Exclusive Music Thailand

  • บางพลี

พันธ์กิจของ คือ การบริการด้านเสียง ให้เช่าเครื่องเสียงที่จะเติมเต็มบรรยากาศ ในงานที่แสนพิเศษให้ทุกคนประทับใจ “คุ้มค่าและแสนพิเศษสำหรับคุณเท่านั้น” นอกจากนี้เรายังมีบริการจัดงานอีเว้นต์ต่างๆทุกประเภท เช่นงานเปิดตัวคอนโด งานปาร์ตี้ต่างๆ งานเลี้ยงสังสรรค์ทั้งกลางวันและกลางคืน…

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์