Perfect Moving

  • ประเวศ

ขนย้ายอย่างมืออาชีพ จากประสบการณ์15ปี 
ผู้บริหารก่อตั้งขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์และด้านบริการขนย้าย เพื่อตอบสนองลูกค้าทั้งราชการ เอกชน ที่พักอาศัย
ขนย้ายบ้าน คอนโด 
ขนย้ายออฟฟิศ
ขนย้ายเครื่องจักร

OK Move

  • ประเวศ

ขนย้ายโรงงาน ย้ายเครื่องจักร
บริษัทของเรามีความชำนาญการย้ายโรงงาน พนักงานที่สามารถย้ายเครื่องจักรในโรงงานได้ต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักรแต่ละประเภท เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องจักรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย นอกจากพนักงานที่มีความชำนาญแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ…

บริษัท สวัสดี โลจิสติกส์

  • ประเวศ

บริการแพ็คกิ้งสินค้าทุกชนิด บริการ ดำเนินพิธีการสินค้าขาเข้า-สินค้าออก รับปรึกษางานแพ็คกิ้งทุกชนิดและงานขนย้ายทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการบรรจุหีบห่อ, ลังไม้ สำหรับเครื่องจักร บริการขนส่ง, ขนย้าย เครื่องจักร รวมถึงการติดตั้งและรื้อถอน โดยทีมงานวิศวกร ขนย้ายเครื่องใช้ในครัวเรือน…

บี.เอ็ม.ที แพคแอนด์มูฟ

  • ประเวศ

รับบริการ บรรจุหีบห่อ และขนย้ายทุกชนิด รวมถึงอุตสาหกรรมโรงงาน ตามความต้องการ รับขนย้ายเครื่องจักร สำนักงาน ออฟฟิศ บริการแพ็คกิ้งชิ้นงาน และสิ่งของทุกชนิด ขนย้ายหรือเคลื่อนย้ายของในโกดัง คลังสินค้า บริการขนส่งเครื่องจักร เราเริ่มต้นในปี พ.ศ 2013 ในคลังสินค้าที่เริ่มจากขนาดเล็ก และเริ่มขยายใหญ่…

บริษัทสปีดมูฟจำกัด

  • ประเวศ

บริษัทสปีดมูฟจำกัด รับขนย้ายบ้าน
ย้ายสำนักงาน ย้ายเครื่องจักรโรงงาน
รับย้ายของ ขนของย้ายบ้าน ขนย้ายทุกประเภท
มีบริการรถขนส่ง ทีมงานขนย้าย บริการแพ็คกิ้งและกล่อง บริการถอดและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์ บริการรื้อและติดตั้งเครื่องจักร บริการรื้อและติดตั้งบิวท์อิน

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2023 ดีดีเฮ้าส์