ช่างยา

  • ขอนแก่น

พื้นที่ให้บริการ
ให้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ละจังหวัดใกล้เคียง เช่น มหาสารคาม
กาฬสินธ์ นครราชสีมา อุดรธานี หนองบัวลำภูชัยภูมิ เลย ร้อยเอ็ด สกลนคร เป็นต้น
อัตราค่าบริการ
คิดค่าบริการเป็นการเหมาตามตารางเมตร และขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์