MR.WASHING

  • ระยอง

บริการล้างเครื่องซักผ้า ซ่อมเครื่องซักผ้า ทั้งในและนอกสถานที่ ราคาเป็นกันเอง
คราบสกปรกติดเสื้อผ้าทำให้เสียผ้าไปหลายชิ้น ถึงเวลาที่ดูแลทำความสะอาด
เราจัดการดูแลให้สะอาดเหมือนใหม่ คืนความสะอาดให้ครอบครัว
เป็นหน้าที่ของช่าง..ที่ต้องจัดการดูแล
ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็ค-แก้ไข

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์