ATHOME SERVICE

  • บางนา

ช่างซ่อมเครื่องซักผ้าเขตอ่อนนุช (ฟรีค่าบริการ)ประเวศ เฉลิมพระเกียรติ พัฒนาการ ศรีนครินทร์ อ่อนนุช
รายละเอียดการบริการนอกสถานที่
1.ทางร้านมีค่าบริการนอกสถานที่ 400-500 บาท
2.แจ้งอาการและ รุ่น ยี่ห้อ เพื่อการเตรียมอะไหล่ที่ตรงรุ่น
3.นัดวันเวลาซ่อม

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์