Dfine Consultant

ซ่อมผนังแตกร้าว รอยร้าว เป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เมื่อใดก็ตามที่พบเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นในอาคาร ควรวิเคราะห์หาสาเหตุให้แน่ชัดว่าเกิดขึ้นจากอะไรเพื่อจะทำการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและควรแก้ไขเสียแต่เนิ่นๆ…

บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด

ผนังร้าว คานร้าว เสาระเบิด ซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมรอยแตกร้าว พื้นร้าว  เหล็กเสริมภายในเป็นสนิม 
ตอม่อคอนกรีตแตกหลุด น้ำรั่วซึมตามรอยแตกร้าวของโครงสร้าง คอนกรีตเพดานหลุดร่อนจนเห็นเหล็กเสริม
ติดต่อบริษัท สยาม เรมีดี จำกัด

ฺฺBAAN FINDER

โรยตัวทาสีตึกสูง โรยตัวทาสีอาคาร บริการอุดรอยรั่วซึม รับโรยตัวซ่อมผนังร้าว บริการซ่อมผนังตึกรั่วซึม
บริการอุดรอยรั่วซึม รับโรยตัวซ่อมผนังร้าว บริการซ่อมผนังตึกรั่วซึม โรยตัวทาสีตึกสูง โรยตัวทาสีอาคาร โรยตัวทำกันซึมผนัง
โรยตัวซีลรอยรั่วขอบหน้าต่าง
- รับซ่อมรอยแตกร้าวผนัง
- รับทาสีกันรั่วซึมผนังตึก

H.C.U - RENOVATION

รับซ่อมบ้าน อาคาร ปรับปรุงแก้ไข ซ่อมบ้านอาคารทรุดแตกร้าว อย่างถูกวิธี ถูกหลักวิศวกรรม โดยมืออาชีพ
รับซ่อม บ้านอาคาร ส่วนต่อเติม สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท โดยทีมงานสถาปนิก วิศวกรผู้ชำนาญ
ปัญหาของ บ้าน อาคาร ส่วนต่อเติม ที่มีอาการทรุดแตกร้าว ควร ซ่อมแซมอย่างถูกหลักวิศวกรรม…

บริษัท เพสตอปเปอร์ จำกัด

รับซ่อมแซม แก้ไขปัญหา หลังคารั่ว ดาดฟ้ารั่ว ผนังรั่ว ผนังอาคารรั่ว ห้องน้ำรั่ว ห้องน้ำซึม พื้นห้องน้ำรั่วซึม
สระว่าย่าน้ำรั่ว บ่อน้ำรั่ว ผนังห้องใต้ดินรั่วซึม น้ำรั่วซึมจากผนังภายนอกอาคารสูง ผนังแตกร้าว น้ำรั่วซึม
รอยแตกร้าว น้ำรั่ว น้ำซึม น้ำรั่ว สาเหตุรอยแตกแยกจากการต่อเติมบ้าน และรับงานติดตั้ง…

บริษัท ออล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

บริการงานซ่อมแซมโครงสร้าง อาคารชำรุดเสียหาย  บ้านทรุด บ้านเอียง หรือบ้านร้าว เสาเข็มอาคารบกพร่องมีปัญหาทำให้บ้านทรุดเอียง เสาเข็มรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่ได้  ต่อเติมผิดหลักวิศวกรรมโดยใช้เสาเข็มสั้นจึงไม่สามารถรับน้ำหนักส่วนต่อเติมได้ ทำให้ส่วนต่อเติมทรุดเอียง …

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์