DigiEye

  • ทุ่งครุ

ซ่อมกล้องวงจรปิด
ปัญหาดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ได้
ปัญหาผู้ใช้งานดูกล้องวงจรปิดผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ได้สาเหตุหลักมีดังนี้ เร้าเตอร์ไม่ได้ฟอร์เวิร์ดพอร์ตหรือ IP / พอร์ตเครื่องบันทึกไม่ตรง เร้าเตอร์ถูกเปลี่ยนใหม่ ถูกรีเซ็ตค่าเดิม เครื.

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์