Tulip Wedding Studio

  • ลำลูกกา

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีและมีชุดให้เลือกมากกว่า 100 ชุด จุดเด่นของร้านนี้คือ จะไม่มีการวางเงินค่ามัดจำชุด ไม่มีการเรียกเก็บค่าซักชุด หรือการซ่อมแซมชุดหลังจากการใช้งาน นอกจากชุดมีการชำรุดที่ไม่สามารถใช้งานได้ต่อ
ราคา : เริ่มต้นที่ 3,000 บาท พร้อมเครื่องประดับครบชุด

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์